Khay đá thông minh Silicone Ice Tray

  • Ưu điểm và tiện ích

  • Dung tích và kích thước

  • Công dụng

260,000 đồng/chiếc
Liên hệ